Hop til indhold
Grønlands Domstole

Grønlands Landsret 

Landsretten behandler sager, som er afgjort af en kredsret eller Retten i Grønland i første instans.

Det vil sige, at Landsretten kun behandler sager, som en af parterne ønsker prøvet i
anden instans.

Størstedelen af landsrettens sager er kriminalsager, men landsretten behandler alle sagstyper i anden instans.

Landsretten har hovedkontor i Nuuk, men også sager i byerne uden for Nuuk, når det er
den bedste løsning.

Når en sag er afgjort ved Landsretten, kan den kun ankes til Højesteret, efter en godkendelse af Procesbevillingsnævnet

 

Til top Sidst opdateret: 06-11-2019