Hop til indhold
Grønlands Domstole

Betalingsstandsning 

Betalingsstandsning er en anmeldelse til Retten i Grønland om, at du har standset dine betalinger, fordi du ikke kan betale dine kreditorer.

En betalingsstandsning har til formål at give dig et "pusterum" under kontrollerede forhold, mens det bliver undersøgt, om der kan laves en samlet ordning med kreditorerne.

Både private og virksomheder kan anmelde betalingsstandsning. Anmeldelsen skal sendes til Retten i Grønland. Den skal indeholde navn og fysisk adresse for virksomheden eller dig selv og eventuelt CVR-nummer (tidligere GER-nummer eller A/S-, eller ApS-registreringsnummer. Læs mere om anmeldelsen her. (link)

Et tilsyn skal hjælpe dig under betalingsstandsningen. Tilsynet skal varetage kreditorernes interesser. Tilsynet skal derfor godkende alle væsentlige dispositioner, som du foretager. Du skal derfor være forberedt på at blive "sat under administration". En anmeldelse om betalingsstandsning skal indeholde et forslag til tilsynet (typisk en advokat) og være vedlagt en erklæring om, at den pågældende er villig til at tage opgaven, og at vedkommende ikke er inhabil.

Inden for 3 uger efter anmeldelsen indkalder retten kreditorerne til et møde, hvor de får oplyst detaljerne om din økonomiske situation.

En betalingsstandsning varer i første omgang tre måneder. Den vil kunne forlænges til højst 1 år med tre måneder ad gangen.

Til top Sidst opdateret: 14-01-2020