Hop til indhold
Grønlands Domstole

Pressenævnet 

Det Grønlandske Pressenævns opgave er at behandle klager over pressen.

 

 

 

 

 Kendelser

ResuméFilter
55-19-01.pdf55-19-0104-04-2019Pressenævnet afviser sag på grund af manglende retlig interesse
Da [Klager] ikke er omtalt i de artikler, som de har henvist til i deres klage, har de ikke en direkte og individuel retlig interesse i at få artiklerne behandlet af Pressenævnet, og derfor er de ikke klageberettigede. Sagen afvises herefter i medfør af Landstingslov om Medieansvar § 43, stk. 2, nr. 2. 
55-17-03.pdf55-17-0301-04-2019Klage afvises, fordi den ikke hører under Pressenævnets kompetence
Da [Klager] ikke har klaget over en offentliggørelse, hører hans klage ikke under nævnets kompetence, og derfor afvises sagen, jf. Landstingslov om Medieansvar § 43, stk. 2, nr. 1.
55-18-01.pdf55-18-0101-04-2019Klage afvises, fordi den ikke hører under Pressenævnets kompetence
Da [Klager] ikke har klaget over en offentliggørelse, hører hans klage ikke under nævnets kompetence, og derfor afvises sagen, jf. Landstingslov om Medieansvar § 43, stk. 2, nr. 1.
55-18-02.pdf55-18-0206-03-2019
55-17-05.pdf55-17-0511-02-2019KNR kritiseres af Pressenævnet
Pressenævnet kritiserer KNR for at betegne [klager]s fratræden som en fyring, uden samtidig at oplyse, at der var tale om en fortolkning af den indgåede fratrædelsesaftale og uden en redegørelse for, hvilket grundlag KNR byggede sin fortolkning på.
55-18-04-anonymiseret.pdf55-18-04-anonymiseret11-02-2019Klager får ikke afindekseret artikel om fratræden
KNR omtalte i to artikler fra februar og juni 2018, at en cheflæge stoppede i Sundhedsledelsen. Af den første artikel fremgik blandt andet, at lederteamet ikke havde fungeret samlet. Klageren anmodede om, at artiklerne blev afindekseret fra KNR.gl, hvor artiklerne fortsat er tilgængelige.
55-17-01.pdf55-17-0124-02-2017
Til top Sidst opdateret: 05-04-2019