Hop til indhold
Grønlands Domstole

Grønlands Landsret 

Landsretten behandler sager, som bliver appelleret, efter at de er afgjort af en kredsret eller Retten i Grønland.

Det vil sige, at Landsretten kun behandler sager i anden instans.

Størstedelen af sagerne er kriminalsager, men Landsretten behandler alle sagstyper i anden instans.

Landsretten har tingsted i Nuuk, men kan også sætte retten på kredsretternes tingsteder, når det er nødvendigt. 

Når en sag er afgjort ved Landsretten, kan den kun ankes til Højesteret, efter en godkendelse af Procesbevillingsnævnet

 

Til top Sidst opdateret: 06-09-2017