Hop til indhold
Grønlands Domstole

150 timers samfundstjeneste for grov vold i 2 tilfælde 
04-07-2017 

K 124/17

150 timers samfundstjeneste for grov vold i 2 tilfælde

Sagsnummer: K 124/17

Den 4. juli 2017 afsagde landsretten dom i en sag, hvor tiltalte af Sermersooq Kredsret var kendt skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 88 – vold i 2 tilfælde, og idømt 170 timers samfundstjeneste og tilsyn af Kriminalforsorgen i 2 år.

Landsretten ændrede dommen til 150 timers samfundstjeneste og i angivelsen af reglen der var overtrådt, henviste landsretten til kriminallovens § 88, 1. pkt.

Ved fastsættelse af foranstaltningen lagde landsretten i skærpende retning vægt på, at der var tale om 2 tilfælde af grov vold udøvet i forening ved slag og spark mod hovedet, hvorved den forurettede var besvimet og havde pådraget sig skader i hovedet samt brud på tænderne. I formildende retning lagde retten vægt på tiltaltes unge alder, oplysningerne om hans opvækst, hans erkendelse af behovet for at mindske alkoholindtaget samt at hans søster ønskede at støtte ham i en positiv udvikling.

Ønsker du en udskrift af kredsrettens eller landsrettens dom, skal du kontakte Grønlands Landsret.

Til top Sidst opdateret: 20-09-2017