Hop til indhold
Grønlands Domstole

Beslutning om løsladelse af en anholdt stadfæstet 
14-06-2019 

K 145/19

Beslutning om løsladelse af en anholdt stadfæstet

Sagsnummer: K 145/19

Sagen kort fortalt
Sermersooq Kredsrets beslutning af 12. juni 2019 om at løslade en person, der var sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, blev af anklagemyndigheden kæret til landsretten. Landsretten løslod den 14. juni 2019 pågældende.

Landsretten udtalte, at tilbageholdelse efter den grønlandske retsplejelovs § 359, stk. 2, må forudsætte, at der konkret foreligger et forhold, som ved endelig dom må forventes at føre til en foranstaltning på mindst 1 års ubetinget anstaltsanbringelse.

Afgørelsesdato
Beslutningen blev afsagt af Grønlands Landsret den 14. juni 2019.

Yderligere information
Beslutningen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2019.

Til top Sidst opdateret: 02-07-2019