Hop til indhold
Grønlands Domstole

Dom om anstaltsanbringelse blev ændret til samfundstjeneste 
06-07-2017 

K 271/16

Dom om anstaltsanbringelse blev ændret til samfundstjeneste

Sagsnummer: K 271/16

Grønlands Landsret afsagde dom den 6. juli 2017 i en ankesag fra Qaasuitsoq Kredsret. Tiltalte var af kredsretten anset skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 88 - vold, og § 113 – hærværk og idømt 30 dages anstaltsanbringelse.

Landsretten ændrede kredsrettens dom og idømte 40 timers samfundstjeneste samt tilsyn af kriminalforsorgen i 2 år.

I sin begrundelse lagde landsretten primært vægt på oplysningerne om tiltaltes person, at han havde begået dette og tidligere kriminalitet i forbindelse med indtag af alkohol, og at han var meget motiveret for at stoppe sit misbrug, men havde behov for hjælp hertil.

Landsretten henviste endvidere et erstatningskrav til civilt søgsmål, idet der ikke var dokumenteret nærmere oplysninger om indholdet i kravet.

Kontakt
Ønsker du en udskrift af kredsrettens eller landsrettens dom, skal du kontakte Grønlands Landsret.
Til top Sidst opdateret: 27-09-2017