Hop til indhold
Grønlands Domstole

Beslutning om rejseforbehold for advokat beskikket som forsvarer ændret 
20-09-2017 

A 116/17

Beslutning om rejseforbehold for advokat beskikket som forsvarer ændret

Sagsnummer: A 116/17

Qeqqata Kredsret beskikkede efter anmodning fra sigtede den 3. april 2017 en advokat fra Nuuk som forsvarer. Beskikkelsen skete med henblik på afhøring af sigtede i en bygd. Beskikkelsen skete med rejseforbehold.

Landsretten ændrede den 20. september 2017 kredsrettens beslutning, således at beskikkelsen af forsvareren for tiltalte skulle ske med et begrænset rejseforhold. Rejseforbeholdet skulle alene vedrøre den del af vederlaget, som måtte overstige udgifterne til en anden af retten udpeget forsvarer hjemmehørende i Sisimiut.

Landsretten fandt således ikke, at hensynet til forsvaret krævede, at der blev beskikket en advokat for sigtede. Landsretten bemærkede, at der kunne være beskikket en udenretlig rådgiver for den autoriserede forsvarer.

Ønsker du en udskrift af kredsrettens eller landsrettens dom, skal du kontakte Grønlands Landsret.

Til top Sidst opdateret: 09-11-2017