Hop til indhold
Grønlands Domstole

Beslutning om ikke at tilkende forsvarer rejsetidshonorar stadfæstet 
06-09-2017 

A 186/17

Beslutning om ikke at tilkende forsvarer rejsetidshonorar stadfæstet

Sagsnummer: A 186/17

Qeqqata Kredsrets beslutning af 15. august 2017 hvor en forsvarer var blevet tilkendt salær, men ikke rejsetidshonorar, blev af forsvareren kæret til landsretten. Landsretten stadfæstede den 6. september 2017 beslutningen.

Landsretten anførte, at det forhold, at forsvareren valgte at afbryde sin ferie i Danmark for at rejse til Sisimiut og der deltage som forsvarer, ikke berettiger denne til rejsetidshonorar, da det ikke forinden var godkendt af kredsretten, jf. retsplejelovens § 332, stk. 2.

Kontakt
Ønsker du en udskrift af Landsrettens eller kredsretten dom, skal du kontakte Grønlands Landsret.

Til top Sidst opdateret: 09-11-2017