Hop til indhold
Grønlands Domstole

Landsretten stadfæstede ret til godtgørelse for usaglig afskedigelse 
20-10-2017 

C 047/16

Landsretten stadfæstede ret til godtgørelse for usaglig afskedigelse

Sagsnummer: C 047/16

Sagen kort fortalt
En kommune var af Retten i Grønland var blevet dømt til at betale 109.452,74 kr. med tillæg af procesrente samt sagsomkostninger med 14.500 kr. til en tidligere ansat i kommunen.

Sagen handlede om, om en tidligere ansat i kommunen, havde ret til godtgørelse for usaglig afskedigelse.

Landsrettens dom
Landsretten stadfæstede Retten i Grønlands dom.

Landsretten var enig med Retten i Grønland i, at emnet som sagsøger havde ytret sig om i to facebookopslag, var et emne, som i 2015 havde stor mediemæssig bevågenhed og samfundsmæssig interesse, hvorfor også offentligt ansatte havde bred adgang til at ytre sig om området.

Endvidere anførte landsretten bl.a., at den tidligere ansattes opslag på Facebook var af politisk karakter og måtte anses som private ytringer fremsat alene på egne vegne af og ikke som repræsentant for kommunen. Dette gjaldt, også selvom hun udtalte sig om et emne inden for sit arbejdsområde. Hun omtalte ikke oplysninger, der var omfattet af hendes tavshedspligt eller vedrørte konkrete sager.

Landsretten kunne tiltræde, at den godtgørelse, som kommunen skulle betale til den tidligere ansatte, var udmålt til 2 måneders løn.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 20. oktober 2017.

Kontakt
Ønsker du en udskrift af kredsrettens eller landsrettens dom, skal du kontakte Grønlands Landsret.

Til top Sidst opdateret: 21-12-2017