Hop til indhold
Grønlands Domstole

Landsretten ophævede og hjemviste civil deldom pga. manglende stillingtagen til erstatningskrav 
20-10-2017 

C 071/16

Landsretten ophævede og hjemviste civil deldom pga. manglende stillingtagen til erstatningskrav

Sagsnummer: C 071/17

Sagen kort fortalt
Retten i Grønland havde i en civil deldom afvist den af sagsøgte, Grønlands Selvstyre, nedlagte selvstændige påstand.

Grønlands Selvstyre havde i en sag anlagt af en tidligere medarbejder, nedlagt påstand om erstatning for uretmæssigt udbetalte lønninger. Retten i Grønland havde i en deldom afvist den selvstændige påstand, idet retten fandt, at kredsretten i en dom fra 2014, hvor den tidligere medarbejder var blevet frifundet for bedrageri og dokumentmisbrug begået over for Grønlands Selvstyre, også havde afgjort erstatningsspørgsmålet.

Landrettens dom
Sagen blev hjemvist til fornyet behandling ved Retten i Grønland og fremmet, så den af Grønlands Selvstyres påstand skulle tages under påkendelse.

I sin begrundelse anfører landsretten, at det hverken i præmisserne eller konklusionen i kredsrettens dom fremgår, at retten har taget stilling til det af politiet for Grønlandsk Selvstyre nedlagte erstatningskrav. Allerede som følge heraf tog landsretten Grønlands Selvstyres påstand til følge, jf. retsplejelovens § 334, stk. 2, 4. pkt.

Afgørelsesdato
Deldommen blev ophævet og hjemvist af Grønlands Landsret den 20. oktober 2017.

Kontakt
Ønsker du en udskrift af kredsrettens eller landsrettens dom, skal du kontakte Grønlands Landsret.

Til top Sidst opdateret: 21-12-2017