Hop til indhold
Grønlands Domstole

Landsretten frifandt person der i kredsretten var anset skyldig i drab og usømmelig omgang med lig 
21-07-2017 

K 106/17

Landsretten frifandt person der i kredsretten var anset skyldig i drab og usømmelig omgang med lig

Sagsnummer: K 106/17

Den 21. juli 2017 frifandt landsretten en tiltalt, der af Qaasuitsoq Kredsret var blevet anset skyldig i medvirken til overtrædelse af kriminallovens § 86, manddrab, og kriminallovens § 46, usømmelig omgang med lig, og idømt 7 års anbringelse i anstalt.

I sin forklaring anfører landsretten, at den tiltalte under hele sagen havde nægtet sig skyldig, og at der ikke var blevet ført beviser, der kunne godtgøre tiltaltes medvirken, bortset fra forklaringen fra en medtiltalt.

Landsretten bemærkede, at den medtiltaltes forklaringer under afhøringerne for politiet og i kredsretten var forskellige, ligesom enkelte dele af forklaringen kunne tilsidesættes som utroværdige.

Landsretten fandt derfor ikke, at tiltaltes skyld var godtgjort alene på baggrund af den medtiltaltes forklaring.


Ønsker du en udskrift af kredsrettens eller landsrettens dom, skal du kontakte Grønlands Landsret.

Til top Sidst opdateret: 18-10-2017