Hop til indhold
Grønlands Domstole

Landsretten ophævede foranstaltning 
04-05-2017 

K 001/17

Landsretten besluttede den 17. marts 2017 at ophæve den ved Sermersooq Kredsrets dom af 17. oktober 2012 idømte foranstaltning. Ved dommen var domfældte for overtrædelse af kriminallovens § 88 – vold - idømt behandling i psykiatrisk hospital i Grønland i medfør af kriminallovens § 157, stk. 2.


Ønsker du en udskrift af landsrettens eller kredsrettens dom, skal du kontakte Grønlands Landsret.

 

Til top Sidst opdateret: 04-05-2017