Hop til indhold
Grønlands Domstole

Tre måneder i anstalt til voldsmand 
17-05-2017 

K 004/17

Den 18. april 2017 afsagde Landsretten dom i en sag, hvor en tiltalt af Kujalleq Kredsret var anset skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 88, 1. pkt. – forsætlig vold. Tiltalte havde tildelt forurettede, der sad i kørestol, flere lussinger og knytnæveslag, hvorved forurettede fik en flænge i ansigtet, som måtte syes med fem sting. Tiltalte blev af kredsretten idømt to års tilsyn af Kriminalforsorgen.

Landsretten ændrede kredsrettens dom og foranstaltede tiltalte med tre måneders anbringelse i anstalt.

Landsretten lagde vægt på voldens karakter, at den var begået mod en kvinde i kørestol, der fik en lang syningskrævende flænge i ansigtet. Endvidere lagde retten vægt på, at tiltalte begik volden i prøvetiden efter prøveløsladelse fra en voldsdom fra 2014.


Ønsker du en udskrift af kredsrettens eller Landsrettens dom, skal du kontakte Grønlands Landsret.

Til top Sidst opdateret: 17-05-2017