Hop til indhold
Grønlands Domstole

Ankesag om overtrædelse af færdselsloven 
27-03-2017 

K 005/17

Den 7. marts 2017 afsagde Landsretten dom i en sag, hvor Kujalleq Kredsret havde idømt en tiltalt 2.500 kroner for bl.a. at have overtrådt sin vigepligt og forladt et ulykkessted i strid med færdselslovens § 24 stk. 1.  

Anklagemyndigheden havde anket dommen til Landsretten med påstand om bl.a. frifindelse for færdselslovens § 24 stk. 1, betaling af bøde på 2.000 kr. og betinget frakendelse af førerretten i tre år.

Landsretten imødekom anklagemyndigheden og ændrede kredsrettens dom.

I sin begrundelse anfører Landsretten, at tiltalte ved at have ført sin bil som beskrevet i anklageskriftet, havde tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden, hvorfor påstanden om frakendelse af førerretten blev taget til følge.


Hvis du ønsker en udskrift af Landsrettens eller kredsretten dom, skal du kontakte Grønlands Landsret.

Til top Sidst opdateret: 27-03-2017