Hop til indhold
Grønlands Domstole

Landsretten hjemviste ankesag om vold, trusler og tingsbeskadigelse 
14-07-2017 

K 015/17

Landsretten hjemviste ankesag om vold, trusler og tingsbeskadigelse

Sagsnummer: K 015/17

Den 14. juli 2017 hjemviste landsretten en sag fra Qaasuitsoq Kredsret til fornyet behandling.

Tiltalte i sagen var af kredsretten kendt skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 88, vold, i 4 tilfælde, § 98, trusler, i 1 tilfælde samt § 113, tingsbeskadigelse, i 1 tilfælde.

Efter parternes samstemmende påstande fandt landsretten, at sagen skulle hjemvises til fornyet behandling ved første instans, jf. retsplejelovens § 560, stk. 1.

Ønsker du en udskrift af kredsrettens eller landsrettens dom, skal du kontakte Grønlands Landsret.

Til top Sidst opdateret: 18-10-2017