Hop til indhold
Grønlands Domstole

Bøde på 10.000 kr. blev ændret til en advarsel pga. lang sagsbehandlingstid 
12-03-2018 

K 015/18

Bøde på 10.000 kr. blev ændret til en advarsel pga. lang sagsbehandlingstid

Sagsnummer: K 015/18

Sagen kort fortalt
En jagtbetjent havde observeret tiltaltes fiskegarn i garnfri zone og anmeldt forholdet.

Tiltalte var af Qaasuitsup Kredsret anset skyldig i overtrædelse af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 14. februar 2002 § 6, stk. 1 om ulovlig garnfiskeri og var blevet idømt en bøde på 10.000 kr.

Landsrettens resultat
Landsretten stadfæstede kredsrettens dom, med den ændring at fiskeren blev idømt en advarsel.

Som ejer af fiskeskibet, havde fiskeren ansvaret for at sikre, at hans garn ikke fiskede i et område, hvor fiskeri er ulovligt. Det fritager ikke for ansvar, at garnene kan have flyttet sig på grund af strøm- og isforholdene i området. Retten tiltrådte derfor at fiskeren var fundet skyldig i tiltalen, og at en overtrædelse af den karakter normalt ville medføre, at der idømmes en bøde og konfiskation.

Anmeldelsen fandt sted i 2005. På grund af den lange sagsbehandlingstid, som ikke skyldes fiskerens forhold, fastsattes foranstaltningen med en advarsel.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 12. marts 2018.

Kontaktinformation
For yderligere information eller en udskrift af dommen i sin helhed, kan Grønlands Landsret kontaktes.

 

Til top Sidst opdateret: 28-03-2018