Hop til indhold
Grønlands Domstole

Betinget anstaltsanbringelse for vold stadfæstet i sag med lang sagsbehandlingstid 
16-04-2019 

K 018/19

Betinget anstaltsanbringelse for vold stadfæstet i sag med lang sagsbehandlingstid

Sagsnummer: K 018/19

Sagen kort fortalt
En 40-årig mand var af Sermersooq Kredsret idømt betinget anstaltsanbringelse i 3 måneder med en prøvetid på 1 år for i 2016 at have taget kvælertag på sin daværende kæreste.

Kredsrettens dom blev anket af tiltalte.

Landsrettens resultat
Efter forklaringerne fra parterne og de lægelige oplysninger i sagen, fandt landsretten det bevist, at tiltalte havde taget kvælertag på forurettede.

Da tiltalte tidligere var dømt for vold, og da forholdet i denne sag var begået i tilsynstiden for en dom til samfundstjeneste, skulle foranstaltningen som udgangspunkt fastsættes til ubetinget anstaltsanbringelse. På grund af den lange sagsbehandlingstid, der ikke skyldtes tiltaltes forhold, fandt landsretten dog, at der burde idømmes en mildere foranstaltning.

På den baggrund nåede landsretten frem til at stadfæste kredsrettens dom.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 16. april 2019.

Yderligere information
Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2019.

 

Til top Sidst opdateret: 05-07-2019