Hop til indhold
Grønlands Domstole

Landsretten ændrede dommene for tre tiltalte i hashsag 
07-06-2017 

K 025/17

Den 7. maj 2017 afsagde Landsretten dom i en sag med tre tiltalte, der af Sermersooq Kredsret var kendt skyldige i overtrædelse af bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, jf. § 2. Tiltalte 1 var blevet idømt anbringelse i anstalt i tre år, konfiskation af 669.000 kr., en computer, en spillekonsol, et tv og højttalere. Tiltalte 2 var blevet idømt anbringelse i anstalt i tre måneder, konfiskation af 3.993 gram hash samt 75.000 kr. Tiltalte 3 var blevet idømt anbringelse i anstalt i tre måneder samt efterfølgende tilsyn af kriminalforsorgen i to år.

For Landsretten har sagen i forhold til tiltalte 1 været behandlet som en bevisanke, og i øvrigt som en udmålingsanke.

Landsretten ændrede dommene for de tre tiltalte.

Tiltalte 1 blev fundet skyldig i de forhold han var tiltalt for. Hos tiltalte 1 blev konfiskationsbeløbet ændret til 575.000 kr., ligesom der skete frifindelse for påstanden om konfiskation af computer, spillekonsol, tv og højttalere. Kredsrettens dom blev i øvrigt stadfæstet.

For tiltalte 1 lagde retten vægt på mængden af den indsmuglede hash, der sammenlagt udgjorde 10.534 gram, på det organiserede præg heraf, og på hans centrale stilling i forbindelse med indsmuglingen af hash samt den betydelige fortjeneste indvundet herved. På baggrund af den mængde hash, det lagdes til grund til grund var solgt, blev fortjenesten ved salg af 1.930 gram hash konfiskeret, hvilket blev fastsat til 575.000 kr. Der blev ikke ført tilstrækkelig bevis for, at de beslaglagte genstande, computeren, spillekonsollen, tv’et og højttalerne var erhvervet for midler der stammede fra hashsalg.

Tiltalte 2 blev idømt 1 år og 4 måneder i anstalt og i øvrigt blev kredsrettens dom stadfæstet.

Retten lagde vægt på, at tiltalte 2 på den ene side ikke havde haft en selvstændig stilling i forbindelse med indsmuglingen på den ene side, og på den anden side det organiserede præg, samt mængden af hash på 4.743 gram, han medvirkede til at indsmugle.

Tiltalte 3 blev idømt 1 år og 6 måneder og i øvrigt blev kredsrettens dom stadfæstet.

Retten lagde vægt på, at tiltalte 3 måtte have anset det for overvejende sandsynligt, at det hun deltog i, var forbundet med indsmugling af hash, og at den samlede mængde hash udgjorde 5.911 gram.


Ønsker du en udskrift af kredsrettens eller Landsrettens dom, skal du kontakte Grønlands Landsret.

Til top Sidst opdateret: 07-06-2017