Hop til indhold
Grønlands Domstole

Dømt i hashsag slap for at betale alle sagens omkostninger 
27-10-2017 

K 025-2/17

Dømt i hashsag slap for at betale alle sagens omkostninger

Sagsnummer: K025-2/17

Sagen kort fortalt
En tiltalt var af Sermersooq Kredsret blevet idømt 4 måneder i anstalt for ad tre gange at have indsmuglet i alt 1.100 g hash med henblik på videreoverdragelse.

Landsrettens dom
Landsretten stadfæstede kredsrettens dom med den ændring, at tiltalte alene skulle betale 20.000 kr. af salæret til den for ham for kredsretten beskikkede forsvarer, mens statskassen i øvrigt skulle betale sagens omkostninger for kredsretten. Statskassen skulle endvidere efter sagens udfald betale sagens omkostninger for landsretten.

Landsretten begrunder dette med, at selvom sagen bl.a. var en del af et større kompleks, hvor der var medtiltalte, så har sagen i kredsretten har haft et i forhold til tiltalte uforholdsmæssigt omfang, hvorfor det beløb, som tiltalte skulle betale i sagsomkostninger i kredsretten til dækning af salæret til den for ham beskikkede forsvarer passende kunne sættes til 20.000 kr.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 27. oktober 2017.

Kontakt
Ønsker du en udskrift af kredsrettens eller landsrettens dom, skal du kontakte Grønlands Landsret.

 

Til top Sidst opdateret: 21-12-2017