Hop til indhold
Grønlands Domstole

20 dages betinget anstaltsanbringelse for blufærdighedskrænkelse 
11-04-2017 

K 029/17

Den 16. marts 2017 afsagde Landsretten dom i en sag fra Qaasuitsup Kredsret, hvor en tiltalt var blevet idømt 20 dage i anstalt for kriminallovens § 87, stk. 1 – blufærdighedskrænkelse samt betaling af godtgørelse af tort til forurettede med 5.000 kroner.

Landsretten stadfæstede kredsrettens dom, dog således at foranstaltningen blev gjort betinget med en prøvetid på et år.

I sin begrundelse tiltrådte Landsretten kredsrettens idømte foranstaltning og fandt at foranstaltningen burde gøres betinget under henvisning til omfanget af den begåede kriminalitet og sagsbehandlingstiden.


Ønsker du en udskrift af kredsrettens eller Landsrettens dom, skal du kontakte Grønlands Landsret.

Til top Sidst opdateret: 11-04-2017