Hop til indhold
Grønlands Domstole

Voldsdom blev skærpet til 5 måneder i anstalt 
01-05-2018 

K 029/18

Voldsdom blev skærpet til 5 måneder i anstalt

Sagsnummer: K 029/18

Sagen kort fortalt
En 20-årig mand, var af Sermersooq Kredsret kendt skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 88, vold i et tilfælde og idømt en samlet foranstaltning på anbringelse i anstalt i 3 måneder.

Den samlede foranstaltning omfattede en dom fra 2016, hvor tiltalte var blevet idømt 4 måneders betinget anstaltsanbringelse for vold i to forhold, som han begik i henholdsvis januar og marts 2016.

Ved den ankede dom havde tiltalte i juni 2017 tildelt en kvinde et knytnæveslag i ansigtet.   

Kredsrettens dom blev anket af anklagemyndigheden, med påstand om skærpelse.

Landsrettens resultat
Landsretten ændrede kredsrettens dom således, at tiltalte blev idømt en samlet foranstaltning på anbringelse i anstalt i 5 måneder.

Landsretten lagde vægt på, at tiltalte havde begået det voldsforhold, der er omfattet af denne sag mindre end 8 måneder efter, at han var idømt betinget anstaltsanbringelse for to grove voldsforhold. Det seneste forhold blev begået i prøvetiden for en betinget anstaltsanbringelse, og der var tale om hurtig gentagelse af ligeartet kriminalitet.

Landsretten fandt herefter, at den samlede foranstaltning skulle fastsættes efter almindelig praksis for foranstaltninger i voldssager til 5 måneders anstaltsanbringelse, jf. kriminallovens § 88, jf. § 146 og 147, jf. § 130.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 1. maj 2018.

Kontaktinformation
For yderligere information eller en udskrift af dommen i sin helhed, kan Grønlands Landsret kontaktes.

 

Til top Sidst opdateret: 04-05-2018