Hop til indhold
Grønlands Domstole

Dom ændret i ankesag om tilsnigelse til samleje 
31-03-2017 

K 031/17

Den 13. marts 2017 afsagde Landsretten dom i en sag fra Qaasuitsup Kredsret. En tiltalt var af kredsretten blevet idømt 60 dages anstaltsanbringelse for tilsnigelse til samleje, samt betaling af godtgørelse til forurettede på 40.000 kroner.

Landsretten ændrede dommen og fastsatte anstaltstiden til tre måneder med en prøvetid på et år og fastsatte godtgørelsen til 20.000 kroner.

I sin begrundelse anførte Landsretten at anstaltstiden burde være kortere end i sager med egentligt samleje, da tiltalte var anset skyldig i, at have indført sine fingerspidser i forurettedes skede. Endvidere fandt Landsretten, at betinget anstaltsanbringelse burde være nok til, at afholde tiltalte fra at begå ny kriminalitet. Efter omfanget af den begåede overtrædelse fandt Landsretten, at godtgørelsen burde fastsættes til 20.000 kroner.

Ønsker du en udskrift af kredsrettens eller Landsrettens dom, skal du kontakte Grønlands Landsret.


 

Til top Sidst opdateret: 31-03-2017