Hop til indhold
Grønlands Domstole

Ingen længstetid i dom om behandling på psykiatrisk hospital 
01-05-2018 

K 034/18

Ingen længstetid i dom om behandling på psykiatrisk hospital

Sagsnummer: K 034/18

Sagen kort fortalt
En 60-årig mand var af Sermersooq Kredsret kendt skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 77 stk. 1, nr. 2, om tilsnigelse til samleje. Tiltalte havde skaffet sig samleje med en kvinde, der på grund af træthed og spirituspåvirkethed havde været ude af stand til at modsætte sig handlingen.

Kredsretten idømte tiltalte behandling på psykiatrisk hospital i Grønland med tilsyn af Kriminalforsorgen under udskrivning samt en nogle pålæg. Der blev fastsat en længstetid på 2 år for foranstaltningen.

Kredsrettens dom blev anket af anklagemyndigheden med påstand om, at foranstaltningen skulle fastsættes uden længstetid.

Landsrettens resultat
Landsretten fandt ingen særlige omstændigheder i sagen, der talte for at fastsætte en længstetid. Herefter, og da de pålæg, som var fastsat i kredsrettens dom blev støttet af udtalelserne i minimentalerklæringen, besluttede landsretten at stadfæste kredsrettens dom med den ændring, at der ikke blev fastsat nogen længstetid for foranstaltningen, jf. kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 2, jf. § 157, stk. 2, jf. § 135 og § 158, stk. 2.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 1. maj 2018.

Kontaktinformation
Kontakt Grønlands Landsret for yderligere information.

Hent
Landsrettens dom K034-18-DOM-laret.pdf
Kredsrettens dom K034-18-SER-AMM-KS-1136-2017.pdf
Kredsrettens retsbog med forklaringer K034-18-RB-SER-AMM-KS-1136-2017.pdf

 

Til top Sidst opdateret: 04-05-2018