Hop til indhold
Grønlands Domstole

Anstaltsdom på seks måneder blev gjort betinget 
25-04-2017 

K 037/17

Den 14. februar 2017 afsagde Landsretten dom i en sag fra Qaasuitsup Kredsret. Tiltalte var blevet idømt anstaltsanbringelse i seks måneder samt betaling af tort godtgørelse på 60.000 kroner, for overtrædelse af kriminallovens § 79 – kønsligt forhold til barn samt § 77 – voldtægt.

Landsretten stadfæstede kredsrettens dom, idet anstaltsanbringelsen blev gjort betinget med en prøvetid på et år.

I sin begrundelse bemærkede Landsretten, at der i forhold to var tale om overtrædelse af kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 2 og tog endvidere parternes samstemmende påstand om at gøre foranstaltningen betinget, til følge.


Ønsker du en udskrift af kredsrettens eller Landsrettens dom, skal du kontakte Grønlands Landsret.

Til top Sidst opdateret: 25-04-2017