Hop til indhold
Grønlands Domstole

Anstaltstid nedsat fra fem til tre måneder i sag om blufærdighedskrænkelse af børn 
16-05-2017 

K 038/17

Den 18. april 2017 afsagde Landsretten dom i en sag, hvor en tiltalt var kendt skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 84 blufærdighedskrænkelse i to tilfælde samt overtrædelse af kriminallovens § 113 – hærværk. Tiltalte var blevet idømt fem måneder i anstalt, betaling af tortgodtgørelse på 10.000 kr. og erstatning på 19.718,50 kr.

Tiltalte var ikke dømt i fuldt omfang i henhold til den rejste tiltale, og ankede sagen med påstand om formildelse. Anklagemyndigheden påstod stadfæstelse.

Landsretten stadfæstede kredsrettens dom, idet anstaltstiden dog blev fastsat til tre måneder.

I skærpende retning lagde retten lagt vægt på, at det første tilfælde var begået overfor en pige på 12 år, som tiltalte var stedfar til, og at der var tale om en beføling under tøjet på kønsdelene.

Kredsrettens afgørelse om tortgodtgørelse blev stadfæstet henset til karakteren af krænkelsen og forurettedes alder.


Ønsker du en udskrift af kredsrettens eller Landsrettens dom, skal du kontakte Grønlands Landsret.

Til top Sidst opdateret: 16-05-2017