Hop til indhold
Grønlands Domstole

Dom om hæleri blev stadfæstet 
16-05-2017 

K 040/17

Den 18. april 2017 afsagde Landsretten dom i en sag fra Qaasuitsup Kredsret om hæleri. En 59-årig mand var anset skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 111, stk. 1 – hæleri, ved at have haft 70.000 kroner i kontanter i sit fodtøj, vel vidende at pengene kunne stamme fra en kriminel handling. Tiltalte blev idømt betinget anstalt i 30 dage samt konfiskation af 70.000 kroner.

Landsretten stadfæstede kredsrettens dom i henhold til det af kredsretten anførte.

I sin begrundelse anfører Landsretten, at tiltalte også under sin forklaring for Landsretten afgav en skiftende og usammenhængende forklaring.


Ønsker du en udskrift af kredsrettens eller Landsrettens dom, skal du kontakte Grønlands Landsret.

Til top Sidst opdateret: 16-05-2017