Hop til indhold
Grønlands Domstole

Dom i sag om blufærdighedskrænkelse af elev stadfæstet 
18-05-2018 

K 041/18

Dom i sag om blufærdighedskrænkelse af elev stadfæstet

Sagsnummer: K 041/18

Sagen kort fortalt
En 58-årige vejleder på en uddannelsesinstitution havde indkaldt en elev til samtale på sit kontor. Her havde han stillet sig tæt op ad eleven, taget hende om hofterne og givet udtryk for, at han ønskede at kysse hende, hvilket hun afviste.

Tiltalte var af Qaasuitsoq Kredsret anset skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 84 om blufærdighedskrænkelse og idømt 14 dages betinget anstaltsanbringelse med en prøvetid på 1 år.

Kredsrettens dom blev anket af tiltalte.

Landsrettens resultat
Landsretten stadfæstede kredsrettens dom.

Selvom det ikke kunne lægges til grund, at tiltalte havde forsøgt at kysse forurettede mod hendes vilje, var landsretten enig med kredsretten i, at tiltalte havde krænket forurettedes blufærdighed. Landsretten lagde blandt andet vægt på, at forurettede befandt sig en særlig sårbar situation, da hændelsen fandt sted.

I begrundelsen for foranstaltningen anførte landsretten blandt andet, at der var tale om et forhold i den mildere ende af skalaen, men hvor der var stor aldersforskel på de involverede personer, og hvor tiltalte var ansat som rådgiver overfor forurettede.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 18. maj 2018.

Kontaktinformation
For yderligere information eller en udskrift af dommen i sin helhed, kan Grønlands Landsret kontaktes.

 

Til top Sidst opdateret: 14-06-2018