Hop til indhold
Grønlands Domstole

Tilsyn af Kriminalforsorgen til 22-årig, der havde samleje med 12-årig 
02-05-2018 

K 045/18

Tilsyn af Kriminalforsorgen til 22-årig, der havde samleje med 12-årig

Sagsnummer: K 045/18

Sagen kort fortalt
En 22-årig mand havde et kæresteforhold til en pige på 12 år, som han havde haft samleje med fire gange.

Tiltalte var af Sermersooq Kredsret anset skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 79 om kønsligt forhold til barn og var idømt en advarsel.

Kredsrettens dom blev anket af anklagemyndigheden.

Landsrettens resultat
Landsretten ændrede kredsrettens dom således, at den 22-årige idømtes tilsyn af Kriminalforsorgen i 1 år. I tilsynstiden skulle tiltalte undergive sig Kriminalforsorgens bestemmelse om psykologbehandling.

Landsretten fandt det godtgjort, at tiltalte burde have vidst, at forurettede var under 15 år gammel, selv om hun så ældre ud, og at han havde overtrådt kriminallovens § 79 ved at have handlet uagtsomt.

I ændringen af foranstaltningen lagde landsretten vægt på, at tiltalte var dømt for uagtsomhed og havde gode personlige forhold sammenholdt med, at det fremgik af konklusionen i en personundersøgelse af tiltalte, at han havde brug for psykologbehandling.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 2. maj 2018.

Kontaktinformation
For yderligere information eller en udskrift af dommen i sin helhed, kan Grønlands Landsret kontaktes.

 

Til top Sidst opdateret: 14-06-2018