Hop til indhold
Grønlands Domstole

40 timers samfundstjeneste i sag om kønsligt forhold til barn stadfæstet 
10-04-2019 

K 049/19

40 timers samfundstjeneste i sag om kønsligt forhold til barn stadfæstet

Sagsnummer: K 049/19

Sagen kort fortalt
En 23-årig mand var af Sermersooq Kredset idømt samfundstjeneste i 40 timer for kønsligt forhold til barn.

Manden der på gerningstidspunktet var 22 år, blev dømt for fire tilfælde af samleje med en 14-årig pige, mens de havde været i et kæresteforhold.

Kredsrettens dom blev anket af anklagemyndigheden.

Landsrettens resultat
Landsretten stadfæstede kredsrettens dom.

I sin begrundelse anfører landsretten, at den er enig med anklagemyndigheden i, at foranstaltningen for overtrædelse af kriminallovens § 79 som udgangspunkt bør fastsættes til ubetinget anstaltsanbringelse, når tiltalte på gerningstidspunktet er 22 år eller ældre. Landsretten fandt dog ligesom kredsretten, at udgangspunktet burde fraviges i denne sag, blandt andet fordi tiltalte ikke fremtrådte som alderssvarende.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 10. april 2019

Yderligere information
Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2019.

 

Til top Sidst opdateret: 05-07-2019