Hop til indhold
Grønlands Domstole

Anmodning om ændring af anke blev afvist 
06-06-2018 

K 051/18

Anmodning om ændring af anke blev afvist

Sagsnummer: K 051/18

Sagen kort fortalt
En person blev i april 2017 dømt i kredsretten og ankede dommen til landsretten som udmålingsanke. Dagen før hovedforhandlingen i landsretten, anmodede forsvareren om, at anken skulle ændres til en bevisanke. Til støtte for anmodningen anførte forsvareren blandt andet, at den forsvarer, der mødte i kredsretten ikke var advokat, og at det efter praksis var muligt for en advokat at ændre påstanden i ankesagen, samt at tiltalte ikke var forpligtet til at nedlægge sin påstand i forbindelse med anke.

Anklagemyndigheden protesterede mod ændring af anken.

Landsrettens resultat
Landsretten bestemte, at anken udelukkende skulle omfatte udmålingen af foranstaltningen.

Retten antog, at reglerne om anke skulle anvendes på samme måde, uanset om tiltalte i første instans har været repræsenteret af en autoriseret forsvarer eller en advokat.

Videre anførte landsretten, at tiltalte efter domsafsigelse i kredsretten havde oplyst, at han ankede dommen til formildelse, og denne påstand gentog han ved forkyndelsen af ankemeddelelsen.

Da anmodningen om bevisanke ikke var afgivet rettidigt, jf. retsplejelovens § 536, og overskridelsen af ankefristen var ikke begrundet i de omstændigheder, der var omfattet af retsplejelovens § 542, stk. 2, blev ankesagen behandlet som en udmålingsanke.

Afgørelsesdato
Beslutningen blev afsagt af Grønlands Landsret den 6. juni 2018.

 Landsrettens beslutning i sin helhed kan hentes her:

 K051-18 Beslutning.pdf

Kontaktinformation
For yderligere information kan Grønlands Landsret kontaktes.

 

Til top Sidst opdateret: 15-06-2018