Hop til indhold
Grønlands Domstole

Dom i sag om dyrplageri og berigelseskriminalitet blev stadfæstet 
18-04-2018 

K 053/17

Dom i sag om dyrplageri og berigelseskriminalitet blev stadfæstet

Sagsnummer: K 053/17

Sagen kort fortalt
En 29-årig mand var tiltalt for at have behandlet sine 10 slædehunde uforsvarligt, idet han blandt andet undlod at give dem vand, mad og beskyttelse, hvilket medførte at 3 hunde døde og de resterende måtte aflives på grund af mistrivsel og underernæring. Manden var også tiltalt for flere forhold om tyveri og bedrageri.

Tiltalte blev af Qaasuitsoq Kredsret anset skyldig i dyrplageri, tyveri og databedrageri samt bedrageri. Han blev idømt anbringelse i anstalt i 4 måneder samt betaling af erstatninger på henholdsvis 1.900 kr., 573 kr. og 4.363,95.

Tiltalte ankede kredsrettens dom om dyrplageri. Desuden ankede anklagemyndigheden til domfældelse i et tyveriforhold, som tiltalte var blevet frifundet for.

Landsrettens resultat
Landsretten stadfæstede kredsrettens dom i sin helhed.
I sin begrundelse fandt retten det bevist, at de omhandlende slædehunde tilhørte tiltalte. Landsretten havde lagt vægt på de afgivne vidneforklaringer og fandt ikke, at tiltaltes forklaring var sandsynlig. Retten fandt det ikke bevist, at tiltalte med vilje havde taget en telefon med sig, der ikke tilhørte ham.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 18. april 2018.

Kontaktinformation
For yderligere information eller en udskrift af dommen i sin helhed, kan Grønlands Landsret kontaktes.

 

Til top Sidst opdateret: 14-06-2018