Hop til indhold
Grønlands Domstole

Anke afvist da tiltalte udeblev 
04-05-2017 

K057-17

Landsretten besluttede den 5. april 2017 at afvise en ankesag fra Qeqqata Kredsret.
Anken blev afvist, da tiltalte ikke mødte op til hovedforhandlingen.

Retten lagde vægt på, at bevisførelsen i det forhold tiltalte havde anket til frifindelse består af tiltaltes og et vidnes forklaring, hvorfor retten havde brug for at se og høre tiltalte i retten.


Ønsker du en udskrift af kredsrettens eller Landsrettens dom, skal du kontakte Grønlands Landsret.

Til top Sidst opdateret: 04-05-2017