Hop til indhold
Grønlands Domstole

Dom om tilsnigelse til samleje blev stadfæstet 
06-04-2017 

K 059/16

Den 15. marts 2017 afsagde Landsretten dom i en sag fra Qaasuitsup Kredsret hvor en tiltalt i 2015 var blevet kendt skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 2 - tilsnigelse til samleje. Tiltalte var af kredsretten blev idømt anstalt i tre måneder og betaling af tortgodtgørelse til forurettede med 40.000 kroner.

Landsretten stadfæstede kredsrettens dom.

Landsretten begrundede stadfæstelsen med at sagsbehandlingstiden, henset til sagens karakter, ikke havde været så lang, at den burde medføre en mildere foranstaltning.

Ønsker du en udskrift af kredsrettens eller Landsrettens dom, skal du kontakte Grønlands Landsret.

Til top Sidst opdateret: 06-04-2017