Hop til indhold
Grønlands Domstole

Anstaltsanbringelse gjort betinget i voldssag 
20-06-2018 

K 062/18

Anstaltsanbringelse gjort betinget i voldssag

Sagsnummer: K 062/18

Sagen kort fortalt
En 52-årig mand var af Sermersooq Kredsret idømt 30 dages ubetinget anstaltsanbringelse for overtrædelse af Kriminallovens § 88 om vold, ved at have tildelt en anden mand et slag med knyttet hånd.

Kredsrettens dom blev anket af tiltalte.

Landsrettens resultat
Landsretten idømte betinget anstaltsanbringelse i 30 dage med en prøvetid på 1 år.

Efter kredsrettens bevisresultat lagde landsretten til grund, at der havde været tumult mellem de to mænd som optakt til den episode, som denne sag handlede om. Under hensyn til sagens karakter og tiltaltes gode personlige forhold gjorde landsretten anstaltsanbringelsen betinget.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 20. juni 2018.

Kontaktinformation
For yderligere information eller en udskrift af dommen i sin helhed, kan Grønlands Landsret kontaktes.

 

Til top Sidst opdateret: 07-09-2018