Hop til indhold
Grønlands Domstole

Kredsrettens dom for to tiltalte i hashsag blev stadfæstet 
08-05-2017 

K 065/17

Den 18. april 2017 afsagde Landsretten dom i en sag fra Qeqqata Kredsret med to tiltalte. De tiltalte var blevet idømt betinget anstaltsanbringelse i 90 dage, en bøde på 64.000 kr. og konfiskation af 640 gram hash. De var anset skyldige i overtrædelse af bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2 ved at smugle 640 gram hash indvortes fra Danmark til Grønland.

For Landsretten har sagen været behandlet som udmålingsanke vedrørende bøden. Landsretten stadfæstede kredsrettens dom eftersom de tiltalte var dømt i forening i henhold til den rejste tiltale.


Ønsker du en udskrift af kredsrettens eller Landsrettens dom, skal du kontakte Grønlands Landsret.

Til top Sidst opdateret: 08-05-2017