Hop til indhold
Grønlands Domstole

Ankesag afgjort uden fastsættelse af foranstaltning 
30-03-2017 

K 066/17

Den 11. marts 2017 afsagde Landsretten dom i en sag på skriftligt grundlag, hvor en tiltalt af Aasiaat Kredsret i 2012 var blevet idømt anstalt i 60 dage for vold i et tilfælde.

Landsretten ændrede kredsrettens dom således, at der ikke blev fastsat nogen foranstaltning.

I sin begrundelse anfører Landsretten, at der ikke forelå oplysninger om, at tiltalte havde begået nye forhold siden det ved kredsrettens dom pådømte forhold blev begået i september 2011, samt henset til sagsbehandlingstiden.

Begge parter havde påstået formildelse til betinget dom, eftersom sagen havde ligget ubehandlet hos Politiet i Aasiaat, hvor man ikke havde været opmærksom på, at sagen var anket. Sagen blev modtaget i Landsretten den 3. marts 2017.

Ønsker du en udskrift af kredsrettens eller Landsrettens dom, skal du kontakte Grønlands Landsret.

Til top Sidst opdateret: 30-03-2017