Hop til indhold
Grønlands Domstole

Lang sagsbehandlingstid var formildende i ankesag om trusler 
04-07-2018 

K 067/18

Lang sagsbehandlingstid var formildende i ankesag om trusler

Sagsnummer: K 067/18

Sagen kort fortalt
En 53-årig mand var af Qaasuitsoq Kredsret idømt anbringelse i anstalt i 30 dage for i juni 2014 at have truet en anden mand på livet, ved at sige, at han ville hente et gevær og skyde manden.

Kredsretten havde modtaget sagen i juli 2014, og afsagde dom i maj 2017.

Kredsrettens dom blev anket til landsretten af tiltalte. Landsretten modtog sagen den 25. april 2018.

Landsrettens resultat
Landsretten idømte betinget anstaltsanbringelse i 30 dage med en prøvetid på 1 år.

I sin begrundelse anfører landsretten den lange sagsbehandlingstid, der ikke skyldes tiltaltes forhold, og at tiltalte havde gode personlige forhold.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 4. juli 2018.

Kontaktinformation
For yderligere information eller en udskrift af dommen i sin helhed, kan Grønlands Landsret kontaktes.

Til top Sidst opdateret: 07-09-2018