Hop til indhold
Grønlands Domstole

Betinget anstaltsanbringelse i 4 måneder for vold i dom afsagt med dissens 
17-07-2018 

K 070/18

Betinget anstaltsanbringelse i 4 måneder for vold i dom afsagt med dissens

Sagsnummer: K 070/18

Sagen kort fortalt
En 61-årig mand var af Sermersooq Kredsret anset skyldig i vold i 1 tilfælde, ved at have slået sin daværende samlever. Manden var i forvejen dømt for 2 voldsforhold mod samme samlever.

Tiltalte var af kredsretten blevet idømt anbringelse i anstalt i 4 måneder.

Kredsrettens dom blev anket af tiltalte med påstand om betinget anstaltsanbringelse.

Landsrettens resultat
Landsrettens dom blev afsagt med dissens. To af dommerne voterede for, at kredsrettens dom undtagelsesvist ændredes til betinget anstaltsanbringelse i 4 måneder. Dette på baggrund af tiltaltes personlige forhold, herunder hans reducerede førlighed efter en operation i nakken.

En af dommerne voterede for stadfæstelse af kredsrettens dom, henset til voldens karakter samt at volden blev begået under 4 måneder efter en dom til anbringelse i anstalt for vold mod samme person.

Der afsagdes dom efter flertallet, og tiltalte blev idømt betinget anstaltsanbringelse i 4 måneder med en prøvetid på 2 år.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 17. juli 2018.

Kontaktinformation
For yderligere information eller en udskrift af dommen i sin helhed, kan Grønlands Landsret kontaktes.


 

Til top Sidst opdateret: 07-09-2018