Hop til indhold
Grønlands Domstole

Landsretten ophævede foranstaltning 
26-05-2017 

K 072/17

Landsretten besluttede den 19. maj 2017 at ophæve den ved Grønlands Landsrets dom af 23. juni 1992 idømte foranstaltning. Ved dommen var domfældte for overtrædelse af kriminallovens § 51, stk. 1 – voldtægt – under udgang fra anstalt, idømt anbringelse i Anstalten ved Herstedvester på ubestemt tid som en fællesforanstaltning.

Ønsker du en udskrift af kredsrettens eller Landsrettens dom, skal du kontakte Grønlands Landsret.

Til top Sidst opdateret: 26-05-2017