Hop til indhold
Grønlands Domstole

9 måneder i anstalt for adskillige tyveriforhold samt kørsel uden førerret 
15-06-2018 

K 072/18

9 måneder i anstalt for adskillige tyveriforhold samt kørsel uden førerret

Sagsnummer: K 072/18

Sagen kort fortalt
En 22-årig mand var af Sermersooq Kredsret anset skyldig i 18 tilfælde af tyveri, brugstyveri i 4 tilfælde samt kørsel uden førerret i 2 tilfælde. Han blev idømt betinget anstaltsanbringelse i 10 måneder med prøvetid på 3 år samt en tillægsbøde på 8.000 kr.

Kredsrettens dom blev anket af anklagemyndigheden med påstand om 10 måneders ubetinget anstaltsanbringelse og en tillægsbøde.

Landsrettens resultat
Landsretten fandt ikke, at der var grundlag for at dømme en betinget dom, bl.a. fordi tiltalte flere gange havde været foranstaltet for ligeartet kriminalitet.

Foranstaltningen blev fastsat til 9 måneders anstaltsanbringelse samt en tillægsbøde på 8.000 kr.

Landsretten lagde vægt på karakteren og omfanget af tyverierne, og at tiltalte havde haft hurtigt tilbagefald efter sin seneste dom for ligeartet kriminalitet. 

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 15. juni 2018.

Kontaktinformation
For yderligere information eller en udskrift af dommen i sin helhed, kan Grønlands Landsret kontaktes.

 

Til top Sidst opdateret: 02-07-2018