Hop til indhold
Grønlands Domstole

Ej tilbageholdelse efter dom 
24-04-2017 

K 074/17

Kredsretten havde den 23. marts 2017 idømt en tiltalt 1 år og 4 måneders anstaltsanbringelse indeholdende en restforanstaltning på 158 dage fra en prøveløsladelse. Kredsretten traf efterfølgende beslutningen om ikke at tilbageholde tiltalte efter dom under eventuel anke, eller indtil dommen kunne fuldbyrdes.

Landsretten stadfæstede beslutningen.

Landsretten bemærkede, at tilbageholdelse på retshåndhævelsen forudsætter bl.a. en forventet foranstaltning på omkring 6 måneders anstaltsanbringelse. Heri indgår ikke restforanstaltningen fra en prøveløsladelse, der udløses.

Forholdet havde en tilstrækkelig grovhed, men bl.a. da tiltalte havde været på fri fod forud for hovedforhandlingen i kredsretten, da skønnedes retshåndhævelsen ikke at kræve tilbageholdelse.


Hvis du ønsker en udskrift af Landsrettens eller kredsrettens beslutning, skal du kontakte Grønlands Landsret.

Til top Sidst opdateret: 24-04-2017