Hop til indhold
Grønlands Domstole

Landsretten skærpede foranstaltningen i voldssag 
16-07-2018 

K 075/18

Landsretten skærpede foranstaltningen i voldssag

Sagsnummer: K075/18

Sagen kort fortalt
En 38-årig mand var af Qeqqata Kredsret fundet skyldig i vold, ved at have givet sin samlever 2-3 kraftige knytnæveslag i ryggen. Kredsretten idømte ham en advarsel.

Kredsrettens dom blev anket af anklagemyndigheden, med påstand om skærpelse af kredsrettens dom.

Landsrettens resultat
Landsretten fandt ikke, at volden var af en sådan særlig ringe grovhed, at den kunne afgøres med en advarsel. Endvidere fandt landsretten det ikke formildende, at forurettede havde stillet krav om, at tiltaltes datter skulle rydde op efter sig og at datteren havde skåret sig på et glasskår, efter at tiltalte var kommet til at vælte et glasbord.

Da tiltalte ikke var tidligere dømt, fandt landsretten en betinget dom tilstrækkelig til at afholde tiltalte fra yderligere lovovertrædelser.

På den baggrund ændrede landsretten kredsrettens dom og tiltalte blev idømt 30 dages anstaltsanbringelse med en prøvetid på 1 år.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 16. juli 2018.

Kontaktinformation
For yderligere information eller en udskrift af dommen i sin helhed, kan Grønlands Landsret kontaktes.

Til top Sidst opdateret: 07-09-2018