Hop til indhold
Grønlands Domstole

Fastsættelse af foranstaltningen for besiddelse af over 100 gram hash til eget forbrug 
05-05-2017 

K 077/17

Den 11. april 2017 afsagde Landsretten dom i en sag, hvor en tiltalt af Qeqqata Kredsret var blevet idømt betinget anstalt i 30 dage, en tillægsbøde på 10.400 kr. samt konfiskation af 104 gram hash. Tiltalte var kendt skyldig i overtrædelse af bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, jf. § 2, ved til eget forbrug at have været i besiddelse af 104 gram hash.

Sagen var alene anket vedrørende udmåling af foranstaltningen. Landsretten ændrede kredsrettens dom og foranstaltede tiltalte med en bøde på 10.400 kr.

I sin begrundelse anførte retten, at udgangspunktet ved fastsættelse af foranstaltning ved besiddelse af hash til eget brug i førstegangstilfælde er en bøde, hvilket retten også fandt passende i denne sag. Henset til at der var tale om over 100 gram hash, fandt retten, at bøden passende kunne udmåles svarende til 100 kr. pr. gram hash, således at bøden blev fastsat til 10.400 kr., jf. kriminallovens § 127, stk. 1.


Ønsker du en udskrift af kredsrettens eller Landsrettens dom, skal du kontakte Grønlands Landsret.

Til top Sidst opdateret: 05-05-2017