Hop til indhold
Grønlands Domstole

9 måneders betinget anstaltsanbringelse for forsøg på parvoldtægt 
02-08-2018 

K 077/18

9 måneders betinget anstaltsanbringelse for forsøg på parvoldtægt

Sagsnummer: K 077/18

Sagen kort fortalt
En 56-årig mand var af Qaasutsoq Kredsret anset skyldig i forsøg på voldtægt af sin hustru og idømt 6 måneders anstaltsanbringelse med en prøvetid på 3 år.

Kredsrettens dom blev anket af anklagemyndigheden.

Landsrettens resultat
Landsretten ændrede kredsrettens dom og idømte tiltalte anbringelse i anstalt i 9 måneder med en prøvetid på 2 år.

I sin begrundelse anførte landsretten, at der i karakteren af voldtægtsforsøget forelå vold i form af bl.a. knytnæveslag. Dermed fandt landsretten ikke grundlag for at fravige praksis, som er anstalt i 9 måneder for forsøg på parvoldtægt.

Helt undtagelsesvist gjorde landsretten foranstaltningen betinget, bl.a. fordi tiltalte passede forurettedes medicin og forurettede og børnene havde tilgivet ham. Landsretten nedsatte prøvetiden til 2 år henset til forholdets karakter og at tiltalte ikke tidligere var foranstaltet.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 2. august 2018.

Kontaktinformation
For yderligere information eller en udskrift af dommen i sin helhed, kan Grønlands Landsret kontaktes.

Til top Sidst opdateret: 07-09-2018