Hop til indhold
Grønlands Domstole

Dom om 5 måneder i anstalt til stedfar for samleje og andet kønsligt forhold til steddatter stadfæstet 
13-07-2018 

K 082/18

Dom om 5 måneder i anstalt til stedfar for samleje og andet kønsligt forhold til steddatter stadfæstet

Sagsnummer: K 082-18

Sagen kort fortalt
En 27-årig mand var af Qaasuitsoq Kredsret anset skyldig i forhold 1, som var samleje og andet kønsligt forhold til en pige på 12 år, som han var stedfar til. Kredsretten frifandt manden i forhold 2 og 3 som var kønsligt forhold til to andre børn. Han blev idømt anstaltsanbringelse i 5 måneder.

Kredsrettens dom blev anket af tiltalte med påstand om frifindelse.

Landsrettens resultat
Landsretten stadfæstede kredsrettens dom i det hele.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 13. juli 2018.

Kontaktinformation
For yderligere information eller en udskrift af dommen i sin helhed, kan Grønlands Landsret kontaktes.

 

Til top Sidst opdateret: 07-09-2018