Hop til indhold
Grønlands Domstole

Dom om forvaring stadfæstet, dog med anbringelse i en anstalt i Grønland i stedet for i Danmark 
15-09-2017 

K 094/17

Dom om forvaring stadfæstet, dog med anbringelse i en anstalt i Grønland i stedet for i Danmark

Sagsnummer: K 094/17 

Den 15. september 2017 afsagde landsretten dom i en sag om forvaring. Tiltalte var af Sermersooq Kredsret blevet idømt forvaring på ubestemt tid i en psykiatrisk ledet anstalt i Danmark, for at have overtrådt kriminallovens § 79, kønslig forhold til barn i 6 tilfælde.

Landsretten stadfæstede dommen, dog således at tiltalte blev idømt forvaring i en anstalt i Grønland.

I sin begrundelse fandt landsretten ikke, at det alene på baggrund af konklusionen i mentalundersøgelsen kunne lægges til grund, at tiltalte var uegnet til anbringelse i Grønland. Endvidere lagde retten vægt på, at Retslægerådet ikke havde peget på anbringelse i Danmark.

Kontakt
Ønsker du en udskrift af kredsrettens eller landsrettens dom, skal du kontakteGrønlands Landsret.

Til top Sidst opdateret: 29-11-2017