Hop til indhold
Grønlands Domstole

Dom på 10 måneder i anstalt for voldtægt af barn og blufærdighedskrænkelse blev gjort betinget 
11-10-2017 

K 096/16

Dom på 10 måneder i anstalt for voldtægt af barn og blufærdighedskrænkelse blev gjort betinget

Sagsnummer: K 096/17

Sagen kort fortalt
En tiltalt var af Qaasuitsoq Kredsret blevet kendt skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 1, jf. § 79, voldtægt af barn og kriminallovens § 84, stk. 1, blufærdighedskrænkelse. Tiltalte blev idømt anbringelse i anstalt i 10 måneder samt betaling 60.000 kr. i tortgodtgørelse til forurettede.

Landsrettens dom
Landsretten stadfæstede kredsrettens dom med den ændring, at anbringelsen i anstalt blev gjort betinget med en prøvetid på 2 år.

I vurderingen har landsretten tillagt det en vis betydning, at forurettede nu har daglig kontakt til tiltalte og at hun har tilgivet ham for det, som skete for 7 år siden.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 11. oktober 2017.

Kontakt
Ønsker du en udskrift af kredsrettens eller landsrettens dom, skal du kontakte Grønlands Landsret.

Til top Sidst opdateret: 11-12-2017