Hop til indhold
Grønlands Domstole

Landsretten stadfæstede frifindelse for forsøg på manddrab 
09-08-2017 

K 112/17

Den 28. juni 2017 afsagde landsretten dom i en sag fra Qaasuitsup Kredsret. Tiltalte var anset skyldig i et forhold vedrørende overtrædelse af kriminallovens § 88 – vold - og blev i et andet forhold frifundet for overtrædelse af kriminallovens § 86, jf. § 12 – forsøg på manddrab – idet forholdet blev henført under kriminallovens § 88 – vold. Han blev idømt anbringelse i anstalt i 2 år, samt konfiskation af kniv.

Anklagemyndigheden havde anket kredsrettens dom med påstand om domfældelse for forsøg på manddrab og skærpelse af foranstaltningen.

Landsretten stadfæstede kredsrettens dom, idet anbringelsestiden blev fastsat til 1 år og 6 måneder.

På baggrund af vidneforklaringer om at tiltalte kunne havde skåret halsen over på forurettede, hvis han ville, fandt landsretten ikke, at tiltalte havde forsæt til manddrab. Landsretten henførte derfor forholdet under kriminallovens § 88, 1. pkt, forsætlig vold.

Tiltalte blev endvidere frifundet for at have pådraget forurettede et slagsår i hovedet samt et snitsår ved øjet.

Ved fastsættelse af foranstaltningen, lagde landsretten vægt på, at der var talte om to tilfælde af vold begået lige efter hinanden, herunder at volden i forhold 1 er begået med en hård kasse, at volden i forhold 2 er begået med en lang kniv mod struben, samt at tiltalte tidligere var foranstaltet for ligeartet kriminalitet.

Ønsker du en udskrift af kredsrettens eller landsrettens dom, skal du kontakte Grønlands Landsret.

Til top Sidst opdateret: 09-08-2017