Hop til indhold
Grønlands Domstole

1 år i anstalt for vold, trusler og bestikkelse blev stadfæstet 
21-09-2017 

K 113/17

1 år i anstalt for vold, trusler og bestikkelse blev stadfæstet

Sagsnummer: K 113/17

Den 21. september 2017 afsagde landsretten dom i en sag hvor tiltalte af Sermersooq Kredsret var anset skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 88, vold i tre tilfælde, kriminallovens § 98, trusler, kriminallovens § 38, bestikkelse. Kredsretten havde idømt tiltalte anbringelse i anstalt i 1 år.

Landsretten stadfæstede kredsrettens dom.

I skyldsspørgsmålet henviste landsretten til det af kredsretten anførte og lagde endvidere vægt på vidnernes forklaringer, der blev bekræftet af de objektive beviser i sagen.

I foranstaltningsspørgsmålet lagde retten vægt på, at der var tale om tre tilfælde af umotiveret vold, hvoraf der i to af forholdene var tale om kvælertag, at forhold 4 var særdeles grov vold, hvor forurettede flere gange mistede bevidstheden, samt at tiltalte forud herfor havde fremsat trusler overfor hende.

Endvidere lagde retten vægt på, at der var mindreårige børn til stede, da tiltalte udøvede den grove vold i forhold 2.

Endelig lagde landsretten vægt på at forhold 5, der vedrørte bestikkelse, var begået i anstalten, hvor tiltalte var tilbageholdt. 

Kontakt
Ønsker du en udskrift af kredsrettens eller landsrettens dom, skal du kontakte Grønlands Landsret.

 

Til top Sidst opdateret: 04-12-2017